35 36 03 66

Straffelovsbestemmelser

Psykisk afvigende kriminelle

Bestemmelserne om psykisk afvigende kriminelle fremgår af straffelovens §§ 16, 68 og 73. Hertil kommer en række andre bestemmelser for området, f.eks. straffelovens § 70, der omhandler betingelserne for anvendelse af forvaring af særligt farlige og § 72, der omhandler ændring eller ophævelse af idømte psykiatriske særforanstaltninger. § 84 og § 85 omhandler kriterier for strafnedsættelse eller strafbortfald, hvor især § 85 har en vis retspsykiatrisk betydning.


Læs mere uddybende om udvalgte afsnit af straffeloven: § 16, § 69, § 68, § 70, § 73, § 74a.

Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: (+45) 35 36 03 66 | E-mail: mail@jrklinik.dk | Persondatapolitik | Tilgængelighedserklæring | Cookiepolitik | Få teksten læst op

Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: 35360366