35 36 03 66

Straffelovens § 70

Forvaring og farlighedsvurdering


Straffelovens § 70 omhandler anvendelsen af (tidsubestemt) forvaring af ikke-psykotiske personer, som er fundet skyldige i alvorlig, personfarlig kriminalitet, og som yderligere antages at frembyde en nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Ved sexkriminalitet behøver faren ikke være nærliggnde, men skal være væsentlig.
 
I de tilfælde, hvor spørgsmålet om anvendelse af forvaring er aktuel, vil der næsten uden undtagelse blive indhentet en mentalobservationserklæring. Psykiateren skal i disse tilfælde foretage en farlighedsvurdering af en ikke-sindssyg person.

En gennemgang af behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70 kan ses i Rigsadvokatens meddelelse om psykisk afvigende kriminelle. Her findes også en nærmere beskrivelse af de psykiatriske særforanstaltninger.

Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: (+45) 35 36 03 66 | E-mail: mail@jrklinik.dk | Persondatapolitik | Tilgængelighedserklæring | Cookiepolitik | Få teksten læst op

Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: 35360366