35 36 03 66

Publikationer 2010-2014

2014


J. Hvidhjelm, Sestoft, D., Bjorner, J. B. The Aggression Observation Short Form identified episodes not reported on The Staff Observation Aggression Scale-RevisedIssues in Mental Health Nursing, 35(6), 464-9.

Gottlieb, P., Gabrielsen, G., Kørner, A., Stølan, L. O. The impact of the Danish Medico-Legal Council on the choice between treatment and punishment for non-psychotic offenders. Nordic Journal of Psychiatry, 68(3), 213-8.

Sestoft D. M., Rasmussen, M. F., Vitus, K., Kongsrudd, L. The police, social services and psychiatry cooperation in Denmark—A new model of working practice between governmental sectors. A description of the concept, process, practice and experience. International Journal of Law and Psychiatry, 37(4), 370-375.

Kørner, A., Gabrielsen, G., Gottlieb, P., Stølan, L. O. Psychiatric diagnosis and criminal record determine the courts’ decisions”. Danish Medical Journal, 61(2).

Hvidhjelm, J., Sestoft, D., Skovgaard, L. T., Bue Bjorner, J. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatryNordic Journal of Psychiatry, 68(8), 536-542.
 

2013


Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D. M., Almvik, R., Brandt-Christensen, M. Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish–Norwegian Association Study. Perspectives in Psychiatric Care, 50(3), 155-166.

Gottlieb, P., Gabrielsen, G., Kørner, A., Os Støland, L. Mentally disordered non-psychotic criminal offenders - Treatment instead of punishment. Nordic Journal of Psychiatry, 67(6), 400-6. 
 

2012


Bak, J., Brandt-Christensen, M., Sestoft, D. M., Zoffmann, V. Mechanical restraint - which interventions prevent episodes of mechanical restraint?- a systematic reviewPerspectives in Psychiatric Care, 48(2), 83-94.
 

2011


Kongsrud, L., Sestoft, D., Rasmussen, M. PSP samarbejdet i Frederiksberg Kommune. Politi-Socialforvaltning-Psykiatri et sektorsamarbejde. Frederiksberg Kommune.
 

2010


Kramp, P. Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien - og noget om behandlingen af psykisk syge kriminelle. Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kramp, P., Gabrielsen, G. Retspsykiatriske patienter og deinstitutionaliseringen. Ugeskrift for Læger, 39, 2709-10. 

Kramp, P. Psykosebegrebet. Ugeskrift for Læger, 17, 1273.
 

Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: (+45) 35 36 03 66 | E-mail: mail@jrklinik.dk | Persondatapolitik | Tilgængelighedserklæring | Cookiepolitik | Få teksten læst op

Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: 35360366