35 36 03 66

Publikationer 1990-1999

1999


Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk, G. Gabrielsen, R. Hemmingsen: Heroin dependence - consequences and precursors related to route of administration. Nordic journal of psychiatry, 1999; 53: 153-158 

Kramp, P.: Kriminel adfærd og alvorlig kriminalitet. I: L. Lier et al (eds.): Børne- og ungdomspsykiatri. Kbh., Hans Reitzels forlag, 1999

Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk, E.L. Mortensen, P. Kramp: Psychopathy and psychopathological profiles in prisoners on remand. Acta psychiatrica scandinavica, 1999; 99:33-39

Kramp, P.: Den abnorme enkeltreaktion - om et drab og en drabsmand. Bibliotek for læger, 1999; 191: 61-86

Jensen, H.H., T. Lillebæk, E.L. Mortensen, P. Kramp; P. Jensen: The dimensions of personality: the relationship between the models of Eysenck and Cloninger. Scandinavian journal of behavior therapy, 1999; 2: 70-78
 


1998


Gottlieb, P., Kramp, P.: Behandling af retspsykiatriske patienter. Redaktionelt. Ugeskrift for læger, 1998; 160;8, 1139

Kramp, P.: Retspsykiatri I. Strafferetspsykiatri.Månedsskrift for praktisk lægegerning, 1998; 21:99-108

Kramp, P.: Retspsykiatri II. Tvangsindlæggelse - og enkelte andre civilretspsykiatriske opgaver. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 1998; 21: 99-108

Sestoft, D., H. S. Andersen, T. Lillebæk, G. Gabrielsen: Impact of solitary confinement on hospitalization among Danish prisoners in custody. International journal of law and psychiatry 1998;21:99-108
 


1997


Maegaard Poulsen, P.: Tvang i psykiatrien. En undersøgelse af lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien til belysning af, hvorledes loven har fungeret i praksis. Ph.d.-afhandling. Retspsykiatrisk Klinik, 1997. Bestil

Sestoft, D.: Skizofrene varetægtsfængslede. Psykiatrisk anamnese, social baggrund og kriminalitet. Ph.d.-afhandling. Retspsykiatrisk Klinik, Schultz Forlag, 1997. Bestil

Andersen, H. S., T. Lillebæk og D. Sestoft: Efterundersøgelsen: En opfølgningsundersøgelse af danske varetægtsarrestanter. Kbh., Schultz Grafisk, 1997

Kramp, P.: Introduktion til: Knud Waaben: Retspsykiatri og strafferet i historiens lys. Kbh., Janssen-Cilag A/S, 1997
 


1996


Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk: Prevalence of ICD-10 Psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand. International journal of law and psychiatry, 1996; Vol. 19, issue 1: 61-74

Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk, G. Gabrielsen: Heroinmisbrug blandt danske varetægtsarrestanter. I. Prævalens relateret til administrationsform (rygning/intravenøst). Ugeskrift for læger 1996; 158: 4749-4753

Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk, G. Gabrielsen: Heroinmisbrug blandt danske varetægtsarrestanter. II. Konsekvenser af afhængighed relateret til administrationsform (rygning/intravenøst). Ugeskrift for læger 1996; 158:
4754-4758

Maegaard Poulsen, P. med bidrag af P. Kramp: Psykiatrilovsundersøgelsen. En undersøgelse af lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med hovedvægten på kliniske og administrative forhold. 3 bd. Kbh, Retspsykiatrisk Klinik, 1996

Sestoft, D.: Trends in Danish research on crime and mental health (1970-94): A review. Nord. J. Psychiatry, 1996;50:161-168.
 
 

1995


Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk: Helbredsproblemer i fængsler. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1995; 73: 1463-73
 
 

1994


Andersen, H. S., D. Sestoft, T. Lillebæk: Helbredsproblemer i fængsler. Månedsskrift for praktisk lægegerning 1995; 73: 1463-731993


Kramp, P., G. Gabrielsen: Udviklingen i antallet af tilsynsklienter idømt psykiatriske særforanstaltninger fra 1977 til 1993. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1994; 81: 375-83

Kramp, P.: Farlighedsdekreter. Ugeskrift for læger 1993; 155:939-946

Kramp, P.: Psykotiske lovovertrædere. Kriminalitetsudvikling og behandlingsstruktur. Månedsskrift for praktisk lægegerning, 1993; 71: 17-23

 

1992


Kørner, A., P. Kramp, G. Gabrielsen: Ikke sindssyge, psykisk afvigende lovovertrædere og psykiatriske særforanstaltninger. Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, 1993; årg. 80: 284-305

Gabrielsen, G., P. Gottlieb, P. Kramp: Criminal homicide trends in Copenhagen. Studies on crime and crime prevention 1992; 1: 106-114

Andersen, H. S.: Sensorisk deprivation. Ugeskrift for læger 1992; 154: 2665-2670

Gottlieb, P., G. Gabrielsen: Alcohol-intoxicated homicides in Copenhagen 1959-83. International journal of law and psychiatry 1992; 15: 77-87
 


1991


Gottlieb, P., G. Gabrielsen: Drab i København 1984-1989 sammenlignet med 1959-1983. Ugeskrift for læger 1991; 153: 3012-3

 

1990


Kramp, P. et al.: Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter i den fri kriminalforsorg. Kbh., Justitsministeriet, 1990.(Forskningsrapport/Kriminalpolitisk forskningsgruppe, Justitsministeriet; nr. 31)

Christensen, E.M., Å. Bengtsson, P. Kramp, O. J. Rafaelsen: Tvangsindlæggelser i Danmark og Sverige. Forskellen belyst ved sammenligning af 2 lokalområder i de respektive lande. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 1990; 44: 329-335

Kramp, P.: Danish forensic psychiatry. I: Bluglass, R., P. Bowden (eds.): The principles and practice of forensic psychiatry. London, Churchill Livingstone, 1990.

Christensen, O., P. Gottlieb, A. Lindhardt, P. Kramp: Fjerndrab, et nyt fænomen. Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab 1990; 77: 1-12

Gottlieb, P.: Fra hustru- til fremmeddrab. Socialmedicinsk tidsskrift (Sverige) 1990; 67: 359-364

Gottlieb, P., G. Gabrielsen: The future of homicide offenders. International journal of law and psychiatry 1990; 13: 191-205

Gottlieb, P., P. Kramp, A. Lindhardt, O. Christensen: The social background of homicide. International journal of offender therapy and comparative criminology 1990; 34: 115-129
 
Retspsykiatrisk Klinik
Blegdamsvej 6b, 2
2200 København N
Telefon: 35360366
E-mail: mail@jrklinik.dk
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b, 2 | 2200 København N | Tlf.: 35360366