35 36 03 66

Om Retspsykiatrisk Klinik

Retspsykiatrisk Klinik er en lægeligt ledet klinik, der refererer til Justistministeriet
og administrativt hører under Rigsadvokaten.

Ledende overlæge:
Dorte Sestoft, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde retspsykiatriske erklæringer for anklagemyndigheden i Østdanmark (undtaget Bornholm). Klinikken varetager desuden forskning og undervisning.

Klinikken har ansat speciallæger i psykiatri, psykologer, socialrådgivere, administrativt personale og en vagt- og sikkerhedsmedarbejder.

Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: (+45) 35 36 03 66 | E-mail: mail@jrklinik.dk | Persondatapolitik | Tilgængelighedserklæring | Cookiepolitik | Få teksten læst op

Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6B, 2. sal | 2200 København N | Tlf.: 35360366