Retspsykiatri

Psykiatrien er som et selvstændigt fag omkring 200 år gammelt. Retspsykiatri er dog væsentligt ældre, idet der helt tilbage til f.eks. romerretten har været bestemmelser om psykisk afvigende lovovertrædere. Baggrunden for dette er, at det har forekommet urimeligt, at "gale" personer skulle holdes ansvarlige for deres gerninger på samme måde som andre.


Med ordet retspsykiatri menes den form for psykiatri, der udøves på et retsligt grundlag enten ved undersøgelse eller ved behandling.

Retspsykiatri deles ofte i civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri.

Civilretspsykiatri
Civilretspsykiatri omfatter først og fremmest reglerne i psykiatriloven om tvangsindlæggelse, tvangsbehandling mv. Hertil kommer en række andre, mere sjældne sagstyper, f. eks. vedrørende værgemål, aftaler og testamenthabilitet.

Stafferetspsykiatri
Strafferetspsykiatrien omhandler undersøgelse og behandling af psykisk syge kriminelle. De psykisk syge kriminelle bliver som absolut hovedregel ikke straffet, men dømt til psykiatrisk behandling, ambulant eller under indlæggelse.

Der kan dog i henhold til dom til psykiatrisk behandling kun træffes bestemmelse om indlæggelse imod den dømtes vilje, ikke om ufrivillig medikamentel behandling. Dette kan kun forekomme, hvis betingelserne derfor i psykiatriloven er opfyldt.

For at retten kan vurdere, om det er indiceret at idømme en psykiatrisk særforanstaltning, foretages af en psykiater en mentalundersøgelse. Den herefter eventuelt idømte foranstaltning kan være mere eller mindre restriktiv, gående fra den meget sjældent anvendte dom til anbringelse i Sikringsafdelingen ved Nykøbing Sjælland til dom til ambulant behandling.
Mange retspsykiatriske patienter, dvs. mennesker der er idømt en psykiatrisk særforanstaltning, har også tilsyn af kriminalforsorgen.

Lægen Philippe Pinel, der regnes for at være "psykiatriens fader", løser de sindssyges lænker i Salpetriére.
1795, Tony Robert-Fleury.

Philippe Pinel, 1745-1826 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs om vores Cookies her: /Cookies
Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b, 2. | 2200 Kbh. N | Tlf.: 35360366 | Fax: 35201488 | mail@jrklinik.dk