Ofte stillede spørgsmål til Retspsykiatrisk Klinik

Vi har her samlet nogle af de almindeligste spørgsmål til og om klinikken - og svaret på dem. Vi håber, du finder svar på dine spørgsmål her, og ellers er du velkommen til at kontakte klinikken.


Hvad er en retspsykiatrisk erklæring?
En retspsykiatrisk erklæring er et dokument, der bruges som en del af materialet ved en retssag. En retspsykiatrisk erklæring indeholder en beskrivelse af sigtedes mentale tilstand samt en konklusion, hvori det anføres, om der er baggrund for at anbefale en form for behandlingssanktion i stedet for straf.
 
Hvordan udfærdiges en retspsykiatrisk erklæring?
En retspsykiatrisk erklæring skrives på baggrund af samtaler med en, evt. to, psykiatere, en socialrådgiver og evt. en psykolog samt indhentede oplysninger fra relevante instanser. Læs mere om undersøgelsen her.

Hvem er det, der bliver undersøgt?
Det er personer, der er sigtet eller i få tilfælde dømt for alvorlig kriminalitet samt sigtede, der eventuelt er psykisk syge. Efter retsplejelovens § 809, stk. 1, skal sigtede i straffesager underkastes mentalundersøgelse, når dette findes at være af betydning for sagens afgørelse.
 
Må man have pårørende eller kontaktpersoner med til samtalerne?
Som udgangspunkt må der ikke være andre til stede under samtalerne, der kan dog afviges fra dette, hvis lægen finder det nødvendigt.
 
Hvad sker der, hvis observanden uden gyldig grund udebliver fra undersøgelsen?
Sagen bliver returneret til den rekvirerende myndighed, som har mulighed for at få rettens kendelse om undersøgelse under indlæggelse.

Hvad er sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af en retspsykiatrisk erklæring?
klinikken tilstræber, at erklæringer gøres færdige inden for seks-otte uger. 
 

Hvem betaler for den retspsykiatriske erklæring?
Den retspsykiatriske erklæring indgår som en del af sagsomkostninger og betales af anklagemyndigheden.
 
Hvor mange retspsykiatriske erklæringer udarbejdes om året?
Klinikken afgav ca. 400 retspsykiatriske erklæringer i 2015.
 

Er det Retspsykiatrisk Klinik, der afsiger dom?
Nej, Retspsykiatrisk Klinik udarbejder retspsykiatriske erklæringer til domstolene, som på den måde får en vurdering af en sigtedes psykiske tilstand samt klinikkens eventuelle forslag til en særforanstaltning.

Aktindsigt. Kan man få en kopi af den retspsykiatriske erklæring?
En retspsykiatrisk erklæring er en del af en straffesags akter og er som sådan ikke umiddelbart undergivet aktindsigt. Når sagen er endeligt færdig, kan den undersøgte anmode politidirektøren i den politikreds, der har behandlet sagen, om aktindsigt i erklæringen.

Kan man låne en retspsykiatrisk erklæring?
Retspsykiatrisk Klinik udarbejder retspsykiatriske erklæringer på rekvisition fra politimyndigheden. Udlån foregår via den rekvirerende politikreds. 

Hører Retspsykiatrisk Klinik under Rigshospitalet?
Nej. Retspsykiatrisk Klinik er en institution under Justitsministeriet, administrativt placeret under Rigsadvokaten.

Kan man være indlagt på Retspsykiatrisk Klinik?
Nej, klinikken har ingen sengepladser.


Kan man få behandling på Retspsykiatrisk Klinik?
Nej, klinikken varetager ikke behandling.

Hvad er en CT-skanning?
En CT-skanning er en computerstyret røntgenundersøgelse af hjernens strukturelle forhold. Retspsykiatrisk Klinik foretager ikke CT-skanninger, men kan anmode om, at en observand bliver CT-skannet på et sygehus.

Hvad er en eeg-undersøgelse?
En eeg-undersøgelse er en registrering af hjernen elektriske aktivitet. Retspsykiatrisk Klinik foretager ikke eeg-undersøgelser, men kan anmode om at en observand bliver eeg-undersøgt på et sygehus.  

Kan man, som privatperson, få foretaget en retspsykiatrisk undersøgelse?
Nej. Retspsykiatrisk Klinik foretager kun undersøgelser for myndighederne.
 
Hvordan finder jeg Retspsykiatrisk Klinik?
Retspsykiatrisk Klinik ligger på Blegdamsvej 6B, 2. sal
Bus 5A og 350S kører fra Nørreport Station. Stå af ved stoppestedet Elmegade/Nørrebrogade og gå til Sct. Hans Torv, hvor Blegdamsvej begynder. Bus 3A fra Nordhavn Station/Kgs. Enghave (Valbyparken) kører lige til døren. 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs om vores Cookies her: /Cookies
Retspsykiatrisk Klinik | Blegdamsvej 6b, 2. | 2200 Kbh. N | Tlf.: 35360366 | Fax: 35201488 | mail@jrklinik.dk